Gebed

Ik wil u danken voor Jezus Christus,die ook voor mij gestorven is op het kruis van Golgotha. HERE Jezus, ik belijd en ik geloof dat U Heer bent en macht hebt om zonden te vergeven.Ik open mijn hart voor U.Kom en woon in mij.Vergeef mijn zonden en was mij schoon met Uw kostbaar bloed,opdat ik eeuwig leven kan hebben door genade van God,de Vader,in Uw naam. Dit bid ik in Jezus’naam, Amen .

Moge de HERE u blijven zegenen en tot ziens op onze samenkomsten.