Gemeente

Leiderschap:

Omdat leidinggevenden een cruciale rol spelen binnen de bediening en een voorbeeld moeten zijn voor anderen in hun handel en wandel,doen en laten streven zij om de kwaliteit van leiderschapsgedrag steeds te verbeteren .

De leiding bestaat uit de voorgangers en de oudstenraad. Deze worden ondersteund door de diakenen en de diakonessen van de gemeente.

De eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse gang van zaken berust bij de voorgangers.


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
RSIN/fiscaalnummer: 812318158

Pinkstergemeente De Ware Wijnstok is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie gift, donatie of tiende schenkt aan dit kerkgenootschap, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

 Jaar 2013    Financieel verslag 2013     Jaaroverzicht 2013
 Jaar 2014    Financieel verslag 2014     Jaaroverzicht 2014
 Jaar 2015    Financieel verslag 2015     Jaaroverzicht 2015
 Jaar 2016    Financieel verslag 2016     Jaaroverzicht 2016
 Jaar 2017    Financieel verslag 2017     Jaaroverzicht 2017
 Jaar 2018    Financieel verslag 2018     Jaaroverzicht 2018
 Jaar 2019    Financieel verslag 2019     Jaaroverzicht 2019
 Jaar 2020    Financieel verslag 2020     Jaaroverzicht 2020Deze pagina is het laatst bewerkt op 11 juli 2016