Van harte welkom op onze website.

Wij zijn Bies en Sila Khoenkhoen, stichters en senior pastors van Christen gemeente en stichting De Ware Wijnstok.

Wij willen u vandaag bemoedigen met deze woorden:
Er is altijd hoop in Christus. De bijbel vertelt ons dat Hij ons nimmer begeeft en nimmer verlaat. Uit liefde voor ons is Christus op het kruis gestorven. Hij heeft onze zondelast gedragen. Wij kunnen gered worden van de eeuwige dood door in de naam van Jezus Christus te geloven.

Gods woord zegt:’Jezus is de Christus,de Zoon van God;en opdat gij gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.” (Johannes 20:31)

Een eenvoudig gelovig gebed kan uw leven redden. Wilt u behouden worden ? Bidt dan dit gebed, en geloof dat Jezus ook voor u gestorven is en opgestaan is uit de dood. Geloof dat Zijn bloed ook u kan schoonwassen van elke zonde.

 

Visie / Doel:

 -Onze visie is om zoveel mogelijk mensen klaar te maken als arbeiders in Gods Koninkrijk en hen uit te zenden om de blijde boodschap (evangelie) aan de wereld te verkondigen .

-Het verkondigen van het evangelie zoals Jezus Christus dat bevolen heeft aan Zijn discipelen in Marcus 16:15